22/06/2021

Chọn việc chay để kiếm sống là chọn con đường bình an cho chính mình

Việc chay theo mình nghĩ là làm những công việc không liên quan đến thịt cá, giết mổ thịt động vật để nuôi thân, hoặc làm công việc không ảnh hưởng đến người khác.

Người phát tâm ăn chay đồng nghĩa với việc chọn xa lìa thọ dụng các món ăn liên quan đến thịt động vật, lòng từ bi đủ lớn sẽ tự cắt đứt cái thèm ăn đồ mặn dù ngồi chung mâm với anh chị ăn mặn.

Người bình thường tự dưng mong muốn ăn chay là dấu hiệu duyên Phật mình đã đến nên cố gắng chuyển hóa bản thân theo hướng chay để tạo điều kiện được thay đổi hoàn cảnh hoặc thêm trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Quyết tâm ăn chay là một chân đặt lên cửa nhà Phật, chọn việc chay để làm tạo kế sinh nhai nuôi thân là chân còn lại bước luôn vào nhà Phật. Khi vào nhà Phật thì tâm thân ý bắt đầu chuyển hóa, cái thiện hiện lên hằng ngày để răn dạy bản thân liên tục gọt giũa để thân tâm sống trọn vẹn trong nhà Phật, dần xa lìa việc ác, việc hại cho thân tâm và cộng đồng xung quanh.

Ai cũng muốn bình an, các loài động vật cũng vậy nên mình cố gắng cùng cộng sinh với thế giới xung quanh để ai cũng được bình an.

Tùy vào hoàn cảnh, sức chịu đựng bản thân và mong cầu của mình mà chọn công việc vừa sức để làm, từng bước dành thời gian thấu hiểu bản thân, giúp mình tăng trưởng trí tuệ thiện từ công việc chay hằng ngày.

Góc chia sẻ bản thân và cảm nhận các giá trị xung quanh khi phát tâm ăn chay. Cám ơn cô bác, anh chị đã đọc chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *